Lån til bryllup

Mens enkelte nøyer seg med et lite selskap der de nærmeste i familiene og vennene blir inviterte for å feire kjærligheten, så foretrekker andre igjen å slå på stortromma med kjempefest, tre- eller femretters middag og fri bar attpåtil. At bryllup kan koste mye penger er det ingen tvil om, og tradisjonen om at foreldrene til bruden skal betale for bryllupet er nok ytterst sjelden i Norge. Følgelig kan man selv bli nødt til å finansiere hele eller store deler av det – og da kan et lån til bryllup være gunstig.

Hvor mye koster et bryllup?

Spørsmålet «hvor mye koster et bryllup» har naturligvis ikke noe enkelt svar, men varierer alt etter lokasjon, innhold og antallet gjester. Men et typisk bryllup med rundt 70-80 gjester der man ikke akkurat sparer på kruttet, vil fort komme med en totalkostnad på opp mot 200 000 kroner. Hvor mye akkurat ditt/deres bryllup kommer til å koste er naturligvis vanskelig å si, men at det er snakk om titusener – det er det nok ingen tvil om.

Følgelig kan et lån til bryllup vær en fin løsning å finansiere den store dagen på. Riktignok er det nok ikke alle som vil mene at dette er en fornuftig «investering», men akkurat det moralske skal vi ikke legge oss opp i her.

Slik låner du til bryllup

Mange planlegger nok bryllupet sitt mange år i forveien, mens det for andre igjen vil kanskje være mer impulsivt slik at man ikke rekker å spare opp penger. Det fine med forbrukslån er at man kan søke om lån på dagen, og selv om bryllupet neppe skal betales neste dag, så kan det være fint med en avklaring ganske tidlig i fasen på om man faktisk får den finansieringen man trenger for at drømmebryllupet skal bli en realitet. Det finnes også lån der rentene først begynner å løpe når man bruker pengene ut fra kontoen, noe som kan være høyst aktuelt for planlegging og innkjøp til et bryllup.

Utover dette så søker du enkelt om forbrukslån gjennom de anbefalte aktørene her på nettstedet. Du behøver ikke å nevne noe spesielt i søknaden om at du trenger lånet til et bryllup – her er det din egen økonomi og inntekt som er avgjørende, og ikke hva du skal bruke pengene fra lånet på.

Nedbetalingstips

Mens enkelte mener at det å svi bort titusener eller hundretusener på en eneste fest er hårreisende og galskap, så er dette drømmen for andre. Men husk at det hele skal betales ned – og det kan koste deg en del tusenlappen ekstra. Renten på et gjennomsnittlig forbrukslån ligger på rundt 15 prosent. Vi anbefaler at man velger så liten nedbetalingstid som mulig, for å redusere de totale kostnadene ved lånet. Og siden mye av lånet vil bli brukt i god tid i forveien, så anbefaler vi at man betaler ned i større bolker i etterkant av bryllupet.

For eksempel kan en del av gavene man får gå til nedbetaling av gjelden, og så anbefaler vi også at man setter av penger fra skatteoppgjøret, feriepenger eller lignende for å kutte ned på gjelden når man har mulighet til det.


6 former for passiv inntekt

Category : Inntekt

Passiv inntekt går rett og slett ut på at du tjener penger på innsats du tidligere har lagt ned. Med andre ord kan du nyte fruktene av frø du allerede har plantet. Det finnes et uendelig antall former for passiv inntekt, hvorpå noen er mer lønnsomme enn andre. Visse former for passiv inntekt fordrer at du har et spesielt talent eller interesse. For eksempel vil en forfatter ha passiv inntekt hver gang noen kjøper boken hun har skrevet, og likeledes vil artister tjene penger når noen kjøper albumet deres. Under har vi samlet noe mer informasjon om inntektstypen, og presenterer seks former for passiv inntekt.

Spesiell inntektstype

Begrepet passiv inntekt kan gi inntrykk av at pengene kommer inn på konto uten at du behøver å foreta deg stort. Passive inntekter er imidlertid kun en inntektsform hvor du høster godene i etterkant av at arbeidet er lagt ned. Dette er en form for inntektsskapende arbeid på linje med et ansettelsesforhold hvor du fører timelister, og får betalt for nedlagt arbeidskraft. Forskjellen er at du ofte får lønn for strevet fordelt over en lengre periode, sammenlignet med månedlige lønnsutbetalinger.

Muligheter på nett

Internett knytter verden sammen, og gjør det mulig å kommunisere med folk fra alle verdensdeler. Kjøp og salg av varer og tjenester på nett har revolusjonert kjøpemønsteret til mange, og er en sterk konkurrent til bedrifter og butikker som ikke opererer på nett. Hvis man åpner en nettbutikk har man fordelen ved å nå ut til en stor målgruppe og slipper ulempen ved å betale dyre leiekostnader for et lokale. Lager man en nettbutikk som selges andres produkter, behøver man heller ikke være ansvarlig for å pakke og sende ut varene som bestilles. Har man flere slike nettbutikker vil man på sikt kunne få gode inntekter, og kan sette ut arbeidet med vedlikehold og promotering av nettstedene til andre. Skal du få tilstrekkelig med passiv inntekt fra nettbutikker, fordrer det at du klarer å lese markedet og tilpasse deg nye trender.

Mobiltjenester

I samme gate som passiv inntekt fra nettbutikker, finner du inntekter fra mobilapplikasjoner. Dersom du har en genial idé til en App som fyller et behov eller etterspørsel i markedet, vil du kunne ha passive inntekter fra denne lenge. Det er grunn til å presisere at en virkelig lønnsom App må holde seg aktuell over tid, slik at brukerne fortsetter å benytte den og stadig flere vil ta den i bruk. Får du til dette, kan du på sikt tjene penger fra stadig større annonseinntekter. Også her er det helt sentralt at du klarer å holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet, og at du hele tiden ligger et hestehode foran konkurrenter som tilbyr lignende tjenester. Videre er god promotering og markedsføring er avgjørende! Klarer du å tilby flere applikasjoner med stor popularitet, kan du tjene godt.

Utleieinntekter

Dersom du har økonomi til å investere i eiendom, kan det være en av de nyttigste kjøpene du foretar deg. Ved hjelp av passiv inntekt fra utleievirksomhet kan du i første omgang nedbetale lån, deretter kan du fortsette å leie ut boligen og sikre deg inntekter uten mye arbeid. Får du egenkapital nok til å kjøpe en ytterligere bolig, vil du kunne øke inntektene ytterligere. Dersom du på sikt får kjøpt et stort kvanta boliger for utleie vil du kunne leve på inntektene. Det krever imidlertid solid innsats for å komme så langt, og møtet med andre bolighaier er ikke nødvendigvis en dans på roser. Les deg opp på hva som skal til for å gjøre et vellykket boligkjøp for utleie.

Renteinntekter

En enkel for form passiv inntekt er selvsagt renteinntekter fra banken. Dersom du har egenkapital av en viss betydning, vil du kunne oppnå relativt grei avkastning dersom du finner en bank med gode rentesatser. Gjør undersøkelser og finn en bank som er villig til å gi deg en solid avtale, slik at du kan få mest mulig ut av bankinnskuddet. Setter du pengene på en høyrentekonto med solid rentesats, kan du tjene litt. Du vil sannsynligvis oppleve at gevinsten av denne typen passiv inntekt ikke er formidabel. På den andre siden er det en svært trygg måte å plassere pengene sine – ønsker du høyere avkastning må du også være villig til å ta en større risiko.

Investering i fond og aksjer

Dersom du ønsker å ta en noe større risiko for potensielt å tjene mer penger, kan du vurdere å investere i aksjer eller sette pengene i fond. De fleste banker tilbyr fondsløsninger for sine kunder som en måte å spare på. Du kan oppleve at dette er en god måte å sikre seg passiv inntekt på. Snakk med en rådgiver i banken din, og undersøk hvilke fondsløsninger de tilbyr og hva som kan være aktuelt for deg. Videre kan det være lurt å løfte blikket og se hva andre banker kan tilby – kanskje kan det lønne seg å bytte. Igjen er det grunn til å tro at inntjeningen bli større, jo mer du er villig til å risikere.

Aksjehandel som en form for passiv inntekt passer nok best for personer som har mulighet til å tape pengene de investerer. Når det gjelder kjøp og salg av aksjer er det umulig å forsikre seg om at kjøpet ender i suksess. På den andre siden kan resultatet bli svært positivt! I dag finnes det nettbaserte løsninger som kjøper og selger aksjer for de som investerer, uten at kunden behøver å ha kjenneskap til hvordan aksjehandel egentlig foregår.

Rettigheter og patenter

Som nevnt innledningsvis vil en artist tjene penger hver gang noen kjøper albumet hennes. Dersom du har utviklet en god teknisk løsning, ett konsept eller en god idé, kan du potensielt tjene penger på videresalg. Dersom du har patent på en rettighet eller et konsept, vil bedrifter som skal ta i bruk ideen måtte betale for dette. Potensialet for en solid passiv inntekt er stort, men veien dit kan være lang og arbeidskrevende.

Passiv inntekt krever arbeid

For å kunne leve av en passiv inntektskilde er du helt avhengig av å legge ned mye arbeid. Skal du finansiere hverdagen på bakgrunn av inntekter fra boligutleie, må du først ha startkapital til å kjøpe en rekke utleieobjekter. For de fleste vil det ta lang tid å bygge opp nok egenkapital til å kunne investere nok til at de kan leve av passive utleieinntekter. Likeledes må du virkelig stå på for å utvikle en idé eller løsning som er attraktiv for betalingsvillige selskap. Som vi har illustrert vil du kunne tjene penger også på å plassere pengene på høyrentekonto, men avkastingen står i stil med innsatsen du legger ned.


Skattefradrag på rentekostnader

Category : Uncategorized

Kostnadene ved et kredittkort eller andre former for lån er i realiteten 27% lavere enn hva vi betaler, så lenge vi har skattbar inntekt. I Norge får vi skattefradrag på denne prosentsatsen for de fleste typer gjeldsrenter (men ikke rentetillegg på restskatt). Derfor vil du få tilbake 270 kroner på neste prs skatteoppgjør, for hver tusenlapp du betalte i renter og gebyrer til et kredittselskap.

Dette får du fradrag for

Skattefradraget gjelder altså ikke bare rentene, selv om posten i selvangivelsen tilsier dette. Som gjeldsrenter regnes også alle vanlige gebyrer og omkostninger forbundet med lån og kredittkort. Herunder kommer eventuelle årsavgifter (noe du ikke vil ha dersom du velger rett kredittkort), etableringsgebyrer, månedlige termingebyrer, fakturagebyrer og lignende. Har du brukt et kredittkort til å ta ut kontanter med, vil eventuelle uttaksgebyrer også gi fradragsrett. De fleste kredittkort har også et eget uttaksgebyr om du tar ut kontanter i utlandet, og dette medregnes også som gjeldsrenter.

Har du lån også?

De samme reglene gjelder for de fleste typer lån der det tilkommer en eller annen form for avgift for lånet. Mange glemmer å kreve fradrag for private lån, da disse som regel ikke er oppført i den forhåndsutfylte i selvangivelsen. Lån fra arbeidsgiver er også en typisk forglemmelse i denne sammenhengen. Husk at lån og kostnader fra kredittkort blir tilsendt skattemyndighetene, og det oppstår sjelden feil her, mens private lån og lån fra arbeidsgivere krever at du har dokumentasjon på kostnadene dersom du krever fradrag for gjeldsrenter.

Ingen skattefradrag for inkassokostnader

Som vi ser er det normale kostnader i forbindelse med gjeld som er fradragsberettigede. Kostnader som skyldes at man blir purret på, eller pådrar seg inkassosaker (inkassosalær og inkassogebyrer) er unntatt fra fradragsretten for gjeldsrenter. Men, du får likevel fradrag for forsinkelsesrenter på samme vis som ordinære renter.

Fradrag for refinansiering av kredittgjeld

Kredittkort gir som kjent gratis lån til de som betaler for brukt kreditt innenfor den rentefrie perioden (mellom 45 og 52 dager i de fleste kort). Men, for noen betyr kortet en vei til gjeldsproblemer. Om kredittgjelden har blitt høy og vanskelig å tilbakebetale, anbefales det at man refinansierer gjelden. Dette gjør man ved å ta opp et lån, helst med betydelig lavere rente enn den man har på kredittgjelden, for så å innfri denne. Med lavere renteutgifter kommer man seg enklere ut av den økonomiske hengemyra.

Alle utgifter i forbindelse med refinansieringen kan trekkes fra på skatten som gjeldsrenter. Et nytt lån til refinansiering har normalt et etableringsgebyr, i tillegg til de rentene som deretter løper på dette lånet. Har du refinansiert med et sikret lån, kan du trekke fra eventuelle utgifter til takstmann og andre finansieringsomkostninger i samme post i selvangivelsen som for gjeldsrenter.

Sjekk riktig post i selvangivelsen

Fradraget for gjeldsrenter finner du i selvangivelsens post 3.3.1. Vanligvis er dette utfylt på forhånd av skattemyndighetene, men det lønner seg ofte å sjekke at tallene stemmer. Husk at fradragsretten gjelder kun for gjeldsrenter som er forfalt og betalt innen utgangen av året. Renter fra kredittkort som gjelder desember, men som først blir betalt i januar, skal med andre ord gi fradrag først på neste års ligning. Merk deg at den rentefrie perioden spiller inn her. Normalt betyr det at du ikke har rentekostnader for bruk av kredittkort der kjøpet ble foretatt 45-52 dager før nyttår. Reelle renteutgifter i årets siste måned er vanligvis for transaksjoner tidligere på høsten, med mindre du har brukt kredittkort til å skaffe deg kontanter.

Skal samboeren eller ektefellen ha fradrag?

Gjeldsrenter, også for kredittkort, kan fordeles etter ansvarsforhold. Det vil si at om begge parter i et parforhold benytter seg av samme kredittkort, kan begge få fradrag for den delen de selv er ansvarlig for. Summen blir alltid den samme, men i noen tilfeller kan det være gunstig å fordele rentefradraget. Normalt vil kredittselskapet rapportere gjeldsrentene på kun den personen som har undertegnet kredittkortavtalen, og dermed er også kun dennes ligning oppført med fradraget. Skal man gjøre endringer bør man vise til en intern avtale mellom partene for hvordan fradraget og ansvaret skal fordeles, i tillegg til å foreta de nødvendige endringene i begges selvangivelse. Du må altså ha en skriftlig avtale i bunn med ektefellen eller samboeren, dersom dere skal fordele skattefradraget på et lån eller kostnader fra et kredittkort.


Forbrukslån til hytte

Med et forbrukslån, kan du benytte lånet til hva du ønsker. Og har du drømt om en liten hytte er det også en mulighet.

Hva kan du bruke forbrukslånet til?

Et forbrukslån kan brukes til mange ting. Faktisk er det kun fantasien som setter grenser. Har du alltid ønsket deg en hytte eller kanskje du allerede har en hytte, som trenger en større oppussing, så er forbrukslånet saken. I dag er det veldig mange som har hytte. Enten en gammel hytte som har vært i familiens eie i mange, mange år eller de har kjøpt seg en hytte. Presis hvor mange som eier en hytte i dag er vanskelig å si, men det er mange. Og er du en av dem, som ikke har en hytte enda, så er det er stort utvalg til salgs og dermed gode muligheter for å bli hytteeier.

Forbrukslån kan også brukes som egenkapital

Vi får vel med engang gjøre det klart at en får ikke kjøpt et palass med et forbrukslån. Men, det er kanskje heller ikke det du ser etter. Ønsker du å kjøpe en hytte er det flere muligheter. Det finnes mange små og koselige små hytter rundt om i Norge, som kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du deg litt mer plass og en hytte med enkle, men moderne fasiliteter, så er det mulig å bruke et forbrukslån som egenkapital. Det er ikke alltid enkelt å spare opp til dette selv, og det å låne penger uten sikkerhet kan hjelpe med å oppfylle drømmen. Med et forbrukslån kan du skaffe deg egenkapitalen og da blir det enklere å få finansiert et lån.

Er du en av de heldige som eier en hytte fra før av, kan lånet brukes til litt fornyelse. En hytte er ofte utsatt for mye vær og vind, noe som stiller store krav til vedlikehold. Derfor kan det være nødvendig med reparasjon eller utskiftning av gamle vinduer. Det kan også hende at dere ønsker litt mer moderne forhold, bad eller et nytt kjøkken og da trenger en penger.

Hvor mye må jeg betale for lånet?

Hvor mye du må betale for et forbrukslån, kommer helt an på hvilke tilbud du får og selvfølgelig hvor mye du låner. De fleste utbydere tilbyr lån fra kr 10 000 og inntil kr 500 000. Skal du låne mer enn kr 250 000, så vil de fleste kreve at dere er to som søker sammen. Lånet kan nedbetales over 15 år, i alle fall når det gjelder lån på mer enn kr 100 000. Dette betyr at du kan slippe med lave, månedlige ytelser og dermed få plass til denne utgiftsposten i budsjettet.

For å finne ut av hvor mye du må betale i rente på et slikt lån, må du søke om lån hos en bank eller et finansieringsselskap. Du finner mange ulike tilbud på nettet med en lav rente på rundt 8%. Det er verdt å få med seg at dette er den nominelle renten og ikke den renten du må betale. Den laveste effektive renten ligger på ca. 10%. Du bør derfor kalkulere med en rente som er på ca. 14-15%. Når du sender inne en søknad, vil denne gå gjennom en kredittvurdering. Det er denne som avgjør om søknaden godkjennes og i tilfelle hvor mye du får låne og til hvilke betingelser.

Søknad om forbrukslån til hytte

Den lønner seg derfor å søke flere steder eller søke gjennom en låneformidler. Hos en låneformidler vil din søknad bli sendt videre til de banker som selskapet jobber sammen med. Du vil derfor kunne motta opp til 10-12 ulike tilbud om det samme lånet. Eksempler på låneformidlere er Lendo, Lånemegleren og Aconto. Å søke gjennom disse gir deg en større sjanse for et godt tilbud med en lav rente. Etter at søknaden har blitt sendt inn, vil du i løpet av kort tid motta de første tilbudene. Du kan se gjennom de ulike tilbudene og sammenligne betingelser. Det tilbudet som gir deg lavest rente, lavest etableringsgebyr og det minste termingebyr, er det beste tilbud for deg. Du godkjenner tilbudet ved å signere for lånet med bankID. Da er pengene på vei innen to dager og du kan finne hytten du drømmer om eller begynner på oppussingen.