6 former for passiv inntekt

6 former for passiv inntekt

Category : Inntekt

Passiv inntekt går rett og slett ut på at du tjener penger på innsats du tidligere har lagt ned. Med andre ord kan du nyte fruktene av frø du allerede har plantet. Det finnes et uendelig antall former for passiv inntekt, hvorpå noen er mer lønnsomme enn andre. Visse former for passiv inntekt fordrer at du har et spesielt talent eller interesse. For eksempel vil en forfatter ha passiv inntekt hver gang noen kjøper boken hun har skrevet, og likeledes vil artister tjene penger når noen kjøper albumet deres. Under har vi samlet noe mer informasjon om inntektstypen, og presenterer seks former for passiv inntekt.

Spesiell inntektstype

Begrepet passiv inntekt kan gi inntrykk av at pengene kommer inn på konto uten at du behøver å foreta deg stort. Passive inntekter er imidlertid kun en inntektsform hvor du høster godene i etterkant av at arbeidet er lagt ned. Dette er en form for inntektsskapende arbeid på linje med et ansettelsesforhold hvor du fører timelister, og får betalt for nedlagt arbeidskraft. Forskjellen er at du ofte får lønn for strevet fordelt over en lengre periode, sammenlignet med månedlige lønnsutbetalinger.

Muligheter på nett

Internett knytter verden sammen, og gjør det mulig å kommunisere med folk fra alle verdensdeler. Kjøp og salg av varer og tjenester på nett har revolusjonert kjøpemønsteret til mange, og er en sterk konkurrent til bedrifter og butikker som ikke opererer på nett. Hvis man åpner en nettbutikk har man fordelen ved å nå ut til en stor målgruppe og slipper ulempen ved å betale dyre leiekostnader for et lokale. Lager man en nettbutikk som selges andres produkter, behøver man heller ikke være ansvarlig for å pakke og sende ut varene som bestilles. Har man flere slike nettbutikker vil man på sikt kunne få gode inntekter, og kan sette ut arbeidet med vedlikehold og promotering av nettstedene til andre. Skal du få tilstrekkelig med passiv inntekt fra nettbutikker, fordrer det at du klarer å lese markedet og tilpasse deg nye trender.

Mobiltjenester

I samme gate som passiv inntekt fra nettbutikker, finner du inntekter fra mobilapplikasjoner. Dersom du har en genial idé til en App som fyller et behov eller etterspørsel i markedet, vil du kunne ha passive inntekter fra denne lenge. Det er grunn til å presisere at en virkelig lønnsom App må holde seg aktuell over tid, slik at brukerne fortsetter å benytte den og stadig flere vil ta den i bruk. Får du til dette, kan du på sikt tjene penger fra stadig større annonseinntekter. Også her er det helt sentralt at du klarer å holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet, og at du hele tiden ligger et hestehode foran konkurrenter som tilbyr lignende tjenester. Videre er god promotering og markedsføring er avgjørende! Klarer du å tilby flere applikasjoner med stor popularitet, kan du tjene godt.

Utleieinntekter

Dersom du har økonomi til å investere i eiendom, kan det være en av de nyttigste kjøpene du foretar deg. Ved hjelp av passiv inntekt fra utleievirksomhet kan du i første omgang nedbetale lån, deretter kan du fortsette å leie ut boligen og sikre deg inntekter uten mye arbeid. Får du egenkapital nok til å kjøpe en ytterligere bolig, vil du kunne øke inntektene ytterligere. Dersom du på sikt får kjøpt et stort kvanta boliger for utleie vil du kunne leve på inntektene. Det krever imidlertid solid innsats for å komme så langt, og møtet med andre bolighaier er ikke nødvendigvis en dans på roser. Les deg opp på hva som skal til for å gjøre et vellykket boligkjøp for utleie.

Renteinntekter

En enkel for form passiv inntekt er selvsagt renteinntekter fra banken. Dersom du har egenkapital av en viss betydning, vil du kunne oppnå relativt grei avkastning dersom du finner en bank med gode rentesatser. Gjør undersøkelser og finn en bank som er villig til å gi deg en solid avtale, slik at du kan få mest mulig ut av bankinnskuddet. Setter du pengene på en høyrentekonto med solid rentesats, kan du tjene litt. Du vil sannsynligvis oppleve at gevinsten av denne typen passiv inntekt ikke er formidabel. På den andre siden er det en svært trygg måte å plassere pengene sine – ønsker du høyere avkastning må du også være villig til å ta en større risiko.

Investering i fond og aksjer

Dersom du ønsker å ta en noe større risiko for potensielt å tjene mer penger, kan du vurdere å investere i aksjer eller sette pengene i fond. De fleste banker tilbyr fondsløsninger for sine kunder som en måte å spare på. Du kan oppleve at dette er en god måte å sikre seg passiv inntekt på. Snakk med en rådgiver i banken din, og undersøk hvilke fondsløsninger de tilbyr og hva som kan være aktuelt for deg. Videre kan det være lurt å løfte blikket og se hva andre banker kan tilby – kanskje kan det lønne seg å bytte. Igjen er det grunn til å tro at inntjeningen bli større, jo mer du er villig til å risikere.

Aksjehandel som en form for passiv inntekt passer nok best for personer som har mulighet til å tape pengene de investerer. Når det gjelder kjøp og salg av aksjer er det umulig å forsikre seg om at kjøpet ender i suksess. På den andre siden kan resultatet bli svært positivt! I dag finnes det nettbaserte løsninger som kjøper og selger aksjer for de som investerer, uten at kunden behøver å ha kjenneskap til hvordan aksjehandel egentlig foregår.

Rettigheter og patenter

Som nevnt innledningsvis vil en artist tjene penger hver gang noen kjøper albumet hennes. Dersom du har utviklet en god teknisk løsning, ett konsept eller en god idé, kan du potensielt tjene penger på videresalg. Dersom du har patent på en rettighet eller et konsept, vil bedrifter som skal ta i bruk ideen måtte betale for dette. Potensialet for en solid passiv inntekt er stort, men veien dit kan være lang og arbeidskrevende.

Passiv inntekt krever arbeid

For å kunne leve av en passiv inntektskilde er du helt avhengig av å legge ned mye arbeid. Skal du finansiere hverdagen på bakgrunn av inntekter fra boligutleie, må du først ha startkapital til å kjøpe en rekke utleieobjekter. For de fleste vil det ta lang tid å bygge opp nok egenkapital til å kunne investere nok til at de kan leve av passive utleieinntekter. Likeledes må du virkelig stå på for å utvikle en idé eller løsning som er attraktiv for betalingsvillige selskap. Som vi har illustrert vil du kunne tjene penger også på å plassere pengene på høyrentekonto, men avkastingen står i stil med innsatsen du legger ned.