Skattefradrag på rentekostnader

Skattefradrag på rentekostnader

Category : Uncategorized

Kostnadene ved et kredittkort eller andre former for lån er i realiteten 27% lavere enn hva vi betaler, så lenge vi har skattbar inntekt. I Norge får vi skattefradrag på denne prosentsatsen for de fleste typer gjeldsrenter (men ikke rentetillegg på restskatt). Derfor vil du få tilbake 270 kroner på neste prs skatteoppgjør, for hver tusenlapp du betalte i renter og gebyrer til et kredittselskap.

Dette får du fradrag for

Skattefradraget gjelder altså ikke bare rentene, selv om posten i selvangivelsen tilsier dette. Som gjeldsrenter regnes også alle vanlige gebyrer og omkostninger forbundet med lån og kredittkort. Herunder kommer eventuelle årsavgifter (noe du ikke vil ha dersom du velger rett kredittkort), etableringsgebyrer, månedlige termingebyrer, fakturagebyrer og lignende. Har du brukt et kredittkort til å ta ut kontanter med, vil eventuelle uttaksgebyrer også gi fradragsrett. De fleste kredittkort har også et eget uttaksgebyr om du tar ut kontanter i utlandet, og dette medregnes også som gjeldsrenter.

Har du lån også?

De samme reglene gjelder for de fleste typer lån der det tilkommer en eller annen form for avgift for lånet. Mange glemmer å kreve fradrag for private lån, da disse som regel ikke er oppført i den forhåndsutfylte i selvangivelsen. Lån fra arbeidsgiver er også en typisk forglemmelse i denne sammenhengen. Husk at lån og kostnader fra kredittkort blir tilsendt skattemyndighetene, og det oppstår sjelden feil her, mens private lån og lån fra arbeidsgivere krever at du har dokumentasjon på kostnadene dersom du krever fradrag for gjeldsrenter.

Ingen skattefradrag for inkassokostnader

Som vi ser er det normale kostnader i forbindelse med gjeld som er fradragsberettigede. Kostnader som skyldes at man blir purret på, eller pådrar seg inkassosaker (inkassosalær og inkassogebyrer) er unntatt fra fradragsretten for gjeldsrenter. Men, du får likevel fradrag for forsinkelsesrenter på samme vis som ordinære renter.

Fradrag for refinansiering av kredittgjeld

Kredittkort gir som kjent gratis lån til de som betaler for brukt kreditt innenfor den rentefrie perioden (mellom 45 og 52 dager i de fleste kort). Men, for noen betyr kortet en vei til gjeldsproblemer. Om kredittgjelden har blitt høy og vanskelig å tilbakebetale, anbefales det at man refinansierer gjelden. Dette gjør man ved å ta opp et lån, helst med betydelig lavere rente enn den man har på kredittgjelden, for så å innfri denne. Med lavere renteutgifter kommer man seg enklere ut av den økonomiske hengemyra.

Alle utgifter i forbindelse med refinansieringen kan trekkes fra på skatten som gjeldsrenter. Et nytt lån til refinansiering har normalt et etableringsgebyr, i tillegg til de rentene som deretter løper på dette lånet. Har du refinansiert med et sikret lån, kan du trekke fra eventuelle utgifter til takstmann og andre finansieringsomkostninger i samme post i selvangivelsen som for gjeldsrenter.

Sjekk riktig post i selvangivelsen

Fradraget for gjeldsrenter finner du i selvangivelsens post 3.3.1. Vanligvis er dette utfylt på forhånd av skattemyndighetene, men det lønner seg ofte å sjekke at tallene stemmer. Husk at fradragsretten gjelder kun for gjeldsrenter som er forfalt og betalt innen utgangen av året. Renter fra kredittkort som gjelder desember, men som først blir betalt i januar, skal med andre ord gi fradrag først på neste års ligning. Merk deg at den rentefrie perioden spiller inn her. Normalt betyr det at du ikke har rentekostnader for bruk av kredittkort der kjøpet ble foretatt 45-52 dager før nyttår. Reelle renteutgifter i årets siste måned er vanligvis for transaksjoner tidligere på høsten, med mindre du har brukt kredittkort til å skaffe deg kontanter.

Skal samboeren eller ektefellen ha fradrag?

Gjeldsrenter, også for kredittkort, kan fordeles etter ansvarsforhold. Det vil si at om begge parter i et parforhold benytter seg av samme kredittkort, kan begge få fradrag for den delen de selv er ansvarlig for. Summen blir alltid den samme, men i noen tilfeller kan det være gunstig å fordele rentefradraget. Normalt vil kredittselskapet rapportere gjeldsrentene på kun den personen som har undertegnet kredittkortavtalen, og dermed er også kun dennes ligning oppført med fradraget. Skal man gjøre endringer bør man vise til en intern avtale mellom partene for hvordan fradraget og ansvaret skal fordeles, i tillegg til å foreta de nødvendige endringene i begges selvangivelse. Du må altså ha en skriftlig avtale i bunn med ektefellen eller samboeren, dersom dere skal fordele skattefradraget på et lån eller kostnader fra et kredittkort.